Fem av dagens skjema blir erstattet av a-meldingen.

Alle som sender noen av disse oppgavene i dag skal fra januar 2015 levere a-melding, med frist den 5. i påfølgende måned.

 

1. Lønns- og trekkoppgave (Skatteetatens RF-1015)

2. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (Skatteetatens RF-1037)

3. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (Skatteetatens RF-1025)

4. Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.11)

5. Oppgave til lønnsstatistikk (Statistisk sentralbyrå RA-0500)

 

 

Les mer på Altinn